فانی لند‌

بررسی حماسی: نبرد آراء دور دوم مجلس دوازدهم در مقایسه با دوره نهم

فرهیختگان: انتخابات مجلس دوازدهم از جهاتی شبیه انتخابات مجلس نهم است؛ یک رقابت درون جناحی. با این تفاوت که میزان مشارکت در دور دوم [شهر تهران] تقریبا نصف شده است. در دور دوم انتخابات مجلس نهم بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار آرای صحیح به صندوق‌ها ریخته شد که ۲ برابر میزان فعلی است. گرایش سیاسی چهره‌های راه یافته به مجلس نهم در دور دوم نیز جالب توجه بود. از ۲۵ نفر راه یافته به مجلس تنها دو نفر از فهرست موسوم به صدای ملت (نزدیک به علی مطهری) و سایرین از لیست‌های منتسب به اصولگرایان بودند.

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!