فانی لند‌

تبریکات روز معلم بیادماندنی و شیک

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته‌ای است که در طول تاریخ
در عرصه تعلیم و تربیت زیباترین جلوه‌های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند
روز معلم مبارک باد
***************‌
می‌گویند اگر می‌خواهی به کسی لطف کنی به او ماهی نده، ماهیگیری را به او بیاموز
سپاسگزار معلمی، چون شما در زندگی خود هستم که اندیشیدن را به من آموختید نه اندیشه‌ها را
معلم عزیزم روزت مبارک
***************‌
معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیر‌های پاک حک می‌کند
و ندای فطرت را به گوش همه می‌رساند
روز معلم مبارک باد
***************‌
معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت
خدا تو را می‌خواست و انتخاب حق خدا بود
دانای عشق روزت مبارک‌

***************‌

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم
استاد عزیزم روزت مبارک

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه‌ها را

***************‌
اردیبهشت، با نفس‌های پیامبرانه ات جوانه می‌زند
و تو می‌آیی تا خورشید آگاهی را در قلب‌های حاصلخیز فرزندان سرزمینت بکاری
دستان سپیدت بر پیکر تخته سیاه، نور می‌پاشد
و الفبای روشنی، در اذهان تاریکمان حک می‌شود
روز معلم گرامی باد
***************‌
بهترین معلمان با قلبشان آموزش می‌دهند، نه با کتاب
تقدیم به قلب پر مهر شما
روزتان مبارک
***************‌

به من از دانایی‌های خود گفتی تا از نادانی‌های خودم نگویم
به من درس زندگی دادی تا فقط درس علم یاد نگیرم
حالا من امروز میخواهم چیزی به تو یاد بدهم
دانش اموزانت را تنبیه کن تا تنبیه کردن یاد بگیرند شکستشان بده تا شکست دادن یاد بگیرند روزت مبارک

***************‌

درسهای سال اول ساده بود
اب را بابا به سارا داده بود
گرمی دستان ما از اه بود
برگ دفترها به رنگ کاه بود
ای معلم یاد وهم نامت بخیر
یاد درس اب وبابایت بخیر
ای دبستانی ترین احساس من
بازگرد این مشقها را خط بزن

معلم هدفت عشق است و ایثار
هزاران خفته از عشق تو بیدار
روزت مبارک
***************‌
مهر ایزدی بر فراز دستانم بدرقه استادی که راه و رسم
درست زیستن را به من آموخت
امروز بهانه ایست تا بوسه‌ای نثار دستانت شود
و تبریکم را تقدیمت کند
روز معلم مبارک
***************‌

روز معلم، روز بزرگداشت سنت‌های پسندیده خدا و تعظیم علم و معرفت است
معلم، محرم اسرار شاگردان، طبیب بیماری نادانى، شریک اندوه و شادی شاگردان است
روز معلم گرامی باد
***************‌
پهنه‌ای از بهشت و صد‌ها اردیبهشت دیگر، در انتظارت
روزت مبارک معلم عزیزم
***************‌
معلم، باغبان صبور بوستان دانش است
معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد
تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند
روز معلم مبارک
***************‌
نقش معلم در دلهاست و دیگری جای او را نمی‌گیرد
آن که دل‌ها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی‌میرد
روز معلم مبارک
***************‌

این همه کتکمون زدی؟
این همه بهمون صفر دادی؟
این همه حرصتو در اوردیم؟
این همه صفرامونو کردی بیست؟
این همه راپورتمونو پیش مدیر دادی؟
این همه دیگه بس نیست؛؛؛؛؛؛ها ها ها
ولی باز هم مرسی از روز های خوبی که با تو سر شد
روزت مبارک

***************‌

دل به دل ما سپردی و گرمای وجودت را در سرمای تمام فراز‌ها و نشیب‌ها همراهمان کردی
تا در یخ بندان جهالت، در جا نزنیم چراغ دانشی که در دست ماست، روشنایی از تو دارد، معلّم
روزت مبارک
***************‌

معلم عزیزم، با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم
روزتان مبارک باد
***************‌
انسان دو نوع معلم دارد
آموزگار و روزگار
هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی، دومی با تلخی به تو می‌آموزد
اولی به قیمت جانش
دومی به قیمت جانت
روز معلم مبارک
***************‌
معلمی شغل نیست عشق است
قشنگ‌ترین روز خدا
بزرگداشت پاک‌ترین شغل دنیا
بر شریف‌ترین بندگان خدا مبارک باد
روز معلم مبارک
***************‌

روز‌های اول تحصیل در مکتب عشق مدام با خودم مرور می‌کردم
عشق یعنی حاصل جمع دل عاشق و معشوق
عشق یعنی ضرب در ضربان یار
معلم هدفت عشق است و ایثار
هزاران خفته از عشق تو بیدار

***************‌
روزت مبارک‌ ای معلم تو را سپاس ‌ای آغاز بی پایان،‌ ای وجود بی کران

تو را سپاس ‌ای والا مقام، ‌ای فراتر از کلام، تو را سپاس‌ ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی
روزت مبارک
***************‌

۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت
و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت
روزت مبارک
***************‌
آبی‌ترین
دریایی‌ترین و آسمانی‌ترین تقدسِ زندگی‌مان
دستانتان را بوسه می‌زنیم
روزتان مبارک
***************‌
تنها دو نفر به ما می‌آموزند روزگار و آموزگار
اولی به قیمت عمرمان
دومی به قیمت عمرش
روز معلم مبارک
***************‌
صد‌ها شاخه گل مریم تقدیم شما باشد که برای من در جهان بهترین هستید
روز معلم مبارک
***************‌
بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم، زیرا شمع را می‌سازند تا بسوزد
اما تو می‌سوزی تا بسازی، با سپاس و عرض تبریک فراوان به مناسبت روز معلم

‌ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم
روزت مبارک
***************‌

تا خدا بوده و هست معلم بوده و هست
و هر روز، روز معلم است
معلمی هنر است عشقی است آسمانی
روزتان مبارک
***************‌

بوسه میزنم بردستانت
به احترام بهشت که زیر پایت جاری ست
به احترام اندیشه‌ای که بر تخته کلاس نقش میبندد
سپاسگذار معلمی هستم که اندیشیدن را به من اموخت نه اندیشه هارا
*استاد روزت مبارک

چراغ دانشی که نزد ماست
روشنایی از تو دارد
روزت مبارک معلم عزیزم

***************‌
هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست
بلکه راهی را نشان خواهد داد
که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد
روز معلم مبارک
***************‌
عارفان علم عاشق می‌شوند
بهترین مردم معلم می‌شوند
عشق با دانش متمم می‌شود
هر که عاشق شد معلم می‌شود
روز معلم پیشاپیش مبارک باد
***************‌
سلام ‌ای خاطرات کودکی‌ها
صدای داس و آب و نان و بابا
تو را تا بی نهایت دوست دارم
تو ‌ای زیباترین میراث دنیا
روز معلم مبارک
***************‌
معلمین پیامبران عشق و فداکاری اند
روزتان گرامی باد
***************‌

مرا از تعلیم خود به جاودانگی می‌رسانی
جاودانه باش
روز معلم مبارک
***************‌
معلمی شغل نیست معلمی عشق است
سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت
روز معلم مبارک
***************‌

عارفان علم عاشق می‌شوند
بهترین مردم معلم می‌شوند
عشق با دانش متمم می‌شود
هر که عاشق شد معلم می‌شود
روز معلم پیشاپیش مبارک باد

***************‌

معلم عزیزم روزت مبارک
همه ی خوبی هایم روزت مبارک
من مدیون تو هستم چون هر چه نوشتن و اموختن در یاد دارم کار توست
روزت مبارک

***************‌

ای کسی که اگر نبودی شغلی خوب در اینده نداشتم روزت مبارک
همه ی این ها رو گفتم تا بدونی دوستت دارم
بهترین معلم روت مبارک

نیمکت‌های چوبی
بیشتر از درختان جنگل میوه می‌دهند.
چون ریشه در تلاش معلم دارند
روز معلم گرامی باد
***************‌
معلم باغبان باغ عشق است
معلم قافله سالار عشق است
همه کار معلم کار عشق است
تو را یاد کردن هم کار عشق است
روزتان مبارک معلم عزیزم
***************‌
چراغ دانشی که نزد ماست روشنایی از تو دارد
معلم عزیزم مهربانی بی کرانت را ارج مینهم
روزت مبارک ‌ای معلم گل بود همتای تو
عرش اعلی مسکن و ماوای تو
کس نگیرد در دل من جای تو
برگ سبز شعر من در پای تو
تقدیم به معلم عزیزم
***************‌

معلم مهربانم شاید آن روز که با خلوص و صداقت تمام دانسته‌هایت را به من آموختی
قدرت را ندانستم، اما امروز می‌دانم که تو
یکی از تاثیرگذارترین و بهترین اشخاص زندگی‌ام بوده‌ای و خواهی بود
روزت مبارک
***************‌
باید دنیا را کمی بهتر از آن چه تحویل گرفته‌ای
تحویل دهی
خواه با فرزندی خوب
خواه با باغچه‌ای سرسبز
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی
و اینکه بدانی حتی فقط یک نفر
با بودن تو
ساده‌تر نفس کشیده است
یعنی تو موفق شده‌ای
معلم عزیزم تو جهان ما را کمی بهتر کردی، کمی آگاه تر، کمی انسان‌تر
روزت مبارک

***************‌

معلم عزیزم‌ای آیت عشق و حکمت
روزت مبارک
***************‌
خدای اطلسی‌ها با تو باشد
پناه بی کسی‌ها با تو باشد
تمام لحظه‌های خوب یک عمر
به جزء دلواپسی‌ها با تو باشد
معلم عزیزم روزت مبارک
***************‌
معلم میزبان مهر و عشق است
معلم ساربان علم و عشق است
روز معلم گرامی باد

***************‌
ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است
و ماندگار شدن برای یک عمر
سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار
معلم عزیزم روزت مبارک، که جهانی از نورت مبارک گشته است
***************‌
وقتی معلم پرسید عشق چند بخشه؟
گفتم: یه بخشه.
اما حالا که بزرگ شدم فهمیدم عشق سه بخشه
۱- عطش دیدن تو
۲- شوق با تو بودن
۳- اندوه بی تو بودن
معلم عزیزم روزت مبارک

***************‌
معلم یعنی دستانی گرم که به تو می‌آموزد چگونه قلم به دست بگیری
معلم یعنی کوه صبر و استقامت برای آموختن و نوشتن کلمه‌ای مثل دوستت دارم
معلم یعنی نگاهی، چون مسکٌن برای آرامش روحی به دانش آموزان
معلم یعنی تلاشی مضاعف برای ثمر دادن نهال دانش
روز معلم گرامی باد

تخته سیاه تخته سیاه نبود
پنجره‌ای بود به روشنایی امروز که تو دیروز صبورانه بر من گشودی
سپاس که به من آموختی
روز معلم گرامی باد

***************‌
یاد تو در میان خط خطی‌های کودکانه ام هنوز زنده است
روز معلم مبارک باد
***************‌
دنیا پر از معلم است
معلم‌هایی که جدا از سن و سال جدا از تحصیلات درس زندگی می‌دهند
هر کدام از ما می‌توانیم حتی برای یک نفر معلم باشیم
به شرط اینکه چیزی برای یاد دادن داشته باشیم
روز معلم مبارک
***************‌
تو را‌ای معلم به وسعت نامت سپاس می‌گویم
همان نامی که چهار حرف بیشتر ندارد.
اما کشیدن هر حرف و صدایش زمانی به وسعت تاریخ نیاز دارد
روز معلم گرامی باد
***************‌
بیشتر ما همیشه سعی می‌کنیم که جلوتر از بقیه باشیم
بهتر از بقیه باشیم، موفق‌تر از بقیه باشیم.
اما یه معلم، همیشه داره تلاش می‌کنه که بقیه یه روزی جلو‌تر ازش باشن
روز معلم گرامی باد

***************‌
روز معلم
تبریک میگیم به همه معلم‌ها و اساتید
همه کسایی که جدا از مهندس و دکتر، انسان تحویل جامعه دادن
همه کسایی که با حتی یه حرف، مسیر زندگی یه نفر رو تغییر دادن

معلم ایمان را بر لوح جان و ضمیر‌های پاک حک می‌کند
و ندای فطرت را به گوش همه می‌رساند
روز معلم گرامی باد
***************‌
مـعلمی عشقی است آسمانی، مـعلمی هنر است
و تا خدا بوده است مـعلمی بوده است و خواهد بود‌ای مهربان‌ترین که که پیشه ات عشق ورزیست رو‌زت مبارک
***************‌
معلم عزیزم، تو شکوه سبز بهاری در پاییز ندانستن‌ها
تو رویش معرفتی در کویر ندانم‌ها؛ تو روشنای شناخت تفکری در تاریکی جنگل جهل
هستی‌ات سبز، روزگارانت همیشه سپید و روزت معطر
***************‌
معلم عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم
عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است
روزت مبارک

***************‌

دبیر عزیزم. یاد تو همیشه در ذهنم. عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم
جاری است، روزت مبارک…

***************‌

بی انصافی ست که تو را به شمع تشبیه کنم، زیرا شمع را می‌سازند تا بسوزد.
اما تو میسوزی تا بسازی، با سپاس و عرض تبریک فراوان…

***************‌

مهر شما، گرافیت وجود مرا الماس کرد. من از با شما بودنم چیزی فراتر از استوکیومتری
زندگی و مولاریته شادی‌ها آموختم. امیدوارم کلویید زندگی تان شفاف و معادلات زندگی تان
موازنه شده و محلول زندگی تان از عشق و محبت فراسیر شده باشد. با بیشترین درصد
خلوص دوست تان دارم و با بالاترین غلظت مولال، روزتان مبارک!

***************‌

تا خدا بوده و هست، معلم بوده و هست و هر روز، روز معلم هست. معلمی هنر است، عشقی است آسمانی…
۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت؛ و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت. روزت مبارک…

***************‌

سلامی برگرفته از آیه شریفه‌ی (سلام من قول رحیم) نثارتان باد این مناسبت را غنیمت شمرده روزتان را تبریک عرض مینمایم…
معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت.
خدا تو را می‌خواست و انتخاب حق خدا بود. دانای عشق روزت مبارک…

***************‌

همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت
روزت مبارک معلم عزیز…‌ای معلم:‌ای روشنی بخش دل‌ها. براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم) هستی. چگونه می‌توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله‌ی تمدن هستی.

***************‌

سپاسگزار همچون معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه‌ها را…‌
نمی‌دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت‌های تان بنویسم. نمی‌دانم چگونه شما را توصیف کنم، معلمی از جنس بلور، آسمانی و مهربان، چقدر زیبا واژه‌ها را آسمانی می‌کنید. شاگرد کوچک شما

***************‌

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم…
روزت مبارک…

***************‌

دیروز می‌گفتم: مشق هایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط بکش … گوشم را مکش مهر
را در دلم جاری بکن … جریمه مکن هر چه تکلیف می‌خواهی بگیر … امتحان سخت مگیر.
اما کنون .. مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر
مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان…

***************‌

از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم
هر روزت مبارک…

***************‌

سلامت گفتم پیامم دادی، پیامت چراغ راه زندگیم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهی
هدایت کردی‌ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هرروزت مبارک باد…

***************‌

چگونه می‌توانم تمام لحظه‌هایی که، چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود‌ها و دعا‌های خیرم را بدرقه راهت کنم…

***************‌

فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تورا اینک که می‌دانم خدا هم نیز، چون من تورا بسیار دوست می‌دارد من هم، چون خدایم تو را دارم

***************‌

با سپاس بی حد … روزت مبارک‌ای باغبان دل‌ها دل را به تو سپردم سیراب کن زعلمت کویر تشنه ام را بعدش بکار درخت پر بار مهربانی تا بار ان ببارد بر بوستان دل‌ها جاری شود چو خونی درجات بی توان‌ها…

***************‌

معلمی شغل نیست هنر است عشق ایثار و فداکاریست. معلم عزیز روز معلم را به شما تبریک می‌گویم و از زحماتتان تشکر میکنم.
معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است
همه کار معلم کار عشق است

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!