فانی لند‌

تصاویر دیدنی از صفحه اول روزنامه‌های چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳: نگاهی به اخبار برجسته

به گزارش سلام نو، ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها در به‌کارگیری سامانه جامع تجارت، اسلامی به گروسی: اسرائیلیات نبافید، کتابخانه‌ای به وسعت ایران، تیتر برخی از روزنامه‌های چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت است.

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!