فانی لند‌

جادویی برای مقابله با متاستاز: کشف قدرت شگفت‌انگیز این نوع لوبیا

این درمان از نانو ذرات ویروس موزاییک لوبیا چشم بلبلی ترکیب شده و در بهبود نرخ بقا و سرکوب رشد تومور‌های سرطانی در مدل‌های سرطانی مختلف از جمله کولون، تخمدان، ملانوما و سینه موفقیت آمیز بوده است.

به گزارش مهر به نقل از یو اس سن‌دیگو تودی، استفاده از این درمان در بهبود موش‌هایی که تومور‌های سرطانی از بدنشان خارج شده بود، نیز موفقیت آمیز بود.

پژوهش جدید براساس تحقیقات آزمایشگاه پروفسور نیکول استاینمتز و مدیر مرکز مهندسی نانوایمونو در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو بنا شده است. استاینمتز و همکارانش با استفاده از نانوذرات ویروس موزاییک لوبیا چشم بلبلی سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با سرطان و جلوگیری از عود کردن و گسترش آن تحریک کردند. در تحقیقات اولیه نانوذرات ویروس گیاه به طور مستقیم به تومور‌های سرطانی تزریق شد تا یک واکنش ایمنی را به وجود بیاورد. هرچند این ویروس در پستانداران عفونت ایجاد نمی‌کند، اما سلول‌های ایمنی بدن آن را به عنوان یک جسم خارجی شناسایی می‌کند و در نتیجه یک واکنش ایمنی قدرتمند در برابر تومور و همچنین هر توموری که ممکن است در آینده ایجاد شود، به وجودمی آورد.

اکنون استاینمتز و همکارانش نشان داده اند نیازی به تزریق مستقیم نانوذرات این ویروس به تومور‌ها نیست. تزریق این نانوذرات به طور سیستماتیک نرخ بقا را بهبود بخشید و متاستاز را در انواع مختلف سرطان مهار کرد.

او در این باره می‌گوید: ما در این پژوهش تومور‌های پیشرفته یا بیماری متاستاتیک را درمان نمی‌کنیم، بلکه از به وجود آمدن آن‌ها جلوگیری می‌کنیم. ما درمانی سیستماتیک برای بیدار کردن سیستم ایمنی بدن جهت حذف بیماری قبل از متاستاز ارائه می‌کنیم.

محققان برای ساخت نانوذرات، لوبیا چشم بلبلی را در آزمایشگاه کشت دادند و آن را به ویروس موزاییک مبتلا کردند. میلیون‌ها نسخه از ویروس پرورش داده شده و به شکل نانوزذرات گلوله‌ای شکل برداشت شدند. نیازی به اصلاح این ذرات قبل از انجام آزمایش نبود.

تحقیق مذکور در نشریه ادونسد ساینس منتشر شده است.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!