فانی لند‌

جامعه‌ای که توسط کتاب‌ها به جریان درآمده، شادابی می‌یابد: آب راکد و ذهن‌های بسته، نماد پژمردگی.

سینماپرس: گوینده و صداپیشه پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت:‌ کتاب با مضمون دوبله نوشته شده، اما نه به صورت تخصصی؛ در این کتاب‌ها اصل موضوع و راه‌های اصولی و منطقی کار دوبله چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش سینماپرس، داوود نماینده در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: کتاب آن قدر وسعت دارد که نمی‌شود به بسیاری از آنها رسید، کتاب خواندن را از ۱۱، ۱۲ سالگی به کمک خانواده شروع کردم ولی دبیرانم در سطح متوسطه به ویژه دبیر زبان و ادبیات فارسی در این قصه خیلی موثر و کنجکاو و مُصِر بود که دانش‌آموزان علاوه بر درس، کتاب هم بخوانند و می‌گفت کتاب رونق بازار فکر است.

کتابی که در مورد دوبله نوشته شده باشد وجود دارد، اما چندان مورد توجه نبوده استنماینده با بیان این که کتاب خواندن باعث آرامش فکری و ذهنی ام می‌شود، افزود: جامعه‌ای که در آن کتاب خوانده شود مانند رود، روان است. آب راکد مانند فکر راکد گندیده می‌شود. به ویژه در بین جوانان و دانشجویان، کتاب خواندن افکار و اندیشه را مانند رود روان جاری می‌کند و این فکر و اندیشه به دریای وسیع و اقیانوس‌ها می پیوندد.

وی درباره تاثیر آثار مکتوب دوبله در رونق این هنر گفت: کتابی که در مورد دوبله نوشته شده باشد وجود دارد، اما چندان مورد توجه نبوده است. چرا که راه‌های اصولی و منطقی کار باید مد نظر و قابل توجه باشد که دوبله به عنوان یک تخصص است.

نماینده اظهار داشت: اگر کتاب نمایش تئاتر نوشته عبدالحسین نوشین (نمایشنامه‌نویس و شاهنامه پژوه /۱۳۵۰-۱۲۸۵) به بازار بیاید، جوانان و هنرمندان بسیار استقبال می کنند، زیرا این اثر عمیقا به تخصص گفتار، لحن، بیان، ریتم و آهنگ کمک می‌کند.

نت‌های موسیقی ایرانی به صدا برمی‌گردد

نماینده اظهار داشت: نت‌های موسیقی ایرانی به صدا برمی‌گردد یعنی صدا را در گفتار تعریف می‌کند. در کتاب نوشین شنیدن موسیقی خوب هم آمده است که به تخصصی و حرفه ای شدن در گفتار بسیار کمک می کند.

پخش قسمت های جدید «ایران از بالا» از خرداد

صداپیشه پیشکسوت گفت: اخیرا مستندی به نام «ایران از بالا» داشتم که ۳۰ قسمت بود که دوبله شد و ۳۰ قسمت دیگر آن هم از خرداد شروع می شود.

نماینده افزود: معتقدم کارهایی ارائه کنم که تراوش علمی، تاریخی و فرهنگی داشته باشد و در کارهایم به این اهمیت زیادی می دهم. همیشه دنبال این هستم که جامعه ام را بیشتر و بیشتر از علم و دانش و خوب فهمیدن، خوب گفتن و خوب شنیدن مملو کنم.

نماینده تاکید کرد: اهل کتاب، خوب می‌شنوند، ‌ خوب می‌بینند و قضاوت می‌کنند و جامعه ما به اینها نیاز دارد، این روزها حالم خوب است و این حال خوب را بیشتر از کار خوب دارم. کار خوب را باید به این مردم به ویژه اهل کتاب، اندیشه و تفکر ارائه کرد.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!