فانی لند‌

فال عطسه: رازهای آشکار شده در روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ – مجله تصویر زندگی

فال عطسه واقعی براساس ساعت آن در طول روز

ساعتفال۰۶.۰۱-۰۶.۳۰به یک گردش دعوت می شوید۰۶.۳۱-۰۷.۰۰خوشحالی منتظر شماست۰۷.۰۱-۰۷.۳۰فرد مورد نظرتان شما را دوست دارد۰۷.۳۱-۰۸.۰۰فردی با پوست روشن دلش برایتان تنگ شده است۰۸.۰۱-۰۸.۳۰نامه ای دریافت می کنید۰۸.۳۱-۰۹.۰۰کل روز خوشحال خواهید بود۰۹.۰۱-۰۹.۳۰هرکسی که عاشق تان است دلش برایتان تنگ می شود۰۹.۳۱-۱۰.۰۰او دروغ می گوید۱۰.۰۱-۱۰.۳۰فردی با پوست تیره دلش برایتان تنگ شده۱۰.۳۱-۱۱.۰۰ نهایتا به او می رسید۱۱.۰۱-۱۱.۳۰در آن روز دعوایی در پیش دارید۱۱.۳۱-۱۲.۰۰فردی با پوست روشن دلش برایتان تنگ شده۱۲.۰۱-۱۲.۳۰دوست صمیمی تان به شما دروغ میگوید۱۲.۳۱-۱۳.۰۰او می خواهد که با هم باشید۱۳.۰۱-۱۳.۳۰او دلش برایتان تنگ شده چون هنوز شما را دوست دارد۱۳.۳۱-۱۴.۰۰قرار است موضوعی خصوصی به شما بگویند۱۴.۰۱-۱۴.۳۰ او از شما متنفر است۱۴.۳۱-۱۵.۰۰یک پیشرفت غیرمنتظره در راه است۱۵.۰۱-۱۵.۳۰امیدتان به عشق ناامید نمی شود۱۵.۳۱-۱۶.۰۰با هم خوشحال خواهید بود۱۶.۰۱-۱۶.۳۰شخصی نمی خواهد که شما دو نفر با هم باشید۱۶.۳۱-۱۷.۰۰واضح و بی پرده سخن بگویید۱۷.۰۱-۱۷.۳۰ فردا خوشحال می شوید۱۷.۳۱-۱۸.۰۰او خوشحال خواهد شد چون دوستتان دارد۱۸.۰۱-۱۸.۳۰شما خوشحال هستید۱۸.۳۱-۱۹.۰۰ فردی که عاشقش هستید بالاخره مال شما می شود۱۹.۰۱-۱۹.۳۰او هیچگاه شما را فراموش نمی کند۱۹.۳۱-۲۰.۰۰او فقط عاشق شماست۲۰.۰۱-۲۰.۳۰ او منتظر عشق شما است۲۰.۳۱-۲۱.۰۰امیدتان به عشق ناامید نمی شود۲۱.۰۱-۲۱.۳۰او در تلاش است تا نظر شما را به خود جلب کنند۲۱.۳۱-۲۲.۰۰رویایتان به واقعیت بدل می شود۲۲.۰۱-۲۲.۳۰ فکر میکنند شما بانمک هستید۲۲.۳۱-۲۳.۰۰در فکر شما هستند۲۳.۰۱-۲۳.۳۰ تلاش می کنند که شما را فراموش کنند اما نمی توانند۲۳.۳۱-۰۰.۰۰از او جدا شوید۰۰.۰۱-۰۰.۳۰حساس خوبی دارد و از شما عذرخواهی خواهد کرد۰۰.۳۱-۰۱.۰۰امروز سعی می کند شما را ببوسد۰۱.۰۱-۰۱.۳۰امیدتان به عشق ناامید نمی شود۰۱.۳۱-۰۲.۰۰بعد از جدایی از او خوشحالی را احساس خواهید کرد۰۲.۰۱-۰۲.۳۰ یک ناامیدی در راه است۰۲.۳۱-۰۳.۰۰تغییری در راه است۰۳.۰۱-۰۳.۳۰او عاشق ظاهر شماست۰۳.۳۱-۰۴.۰۰تصادفی در راه است۰۳.۳۱-۰۴.۰۰ دوست عزیز شما خبرهای بدی برایتان خواهد آورد.۰۴.۰۱-۰۴.۳۰از او جدا شوید

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!