فانی لند‌

فرصت بزرگ: 5 میلیون سکه با کارت های همستر 20 تیر به دست آرید!

در ادامه، کمبو کارت های امروز (۲۰ تیر) همستر کامبت برای دریافت ۵ میلیون سکه را مشاهده خواهید کرد:

کارت اول oracle در قسمت web3 پیدا می شود.

کارت دوم  semi-final england vs netherlands که کارت ورزشی امروز در قسمت specials است.

کارت سوم  x30 margin tradin است.

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!