فانی لند‌

پرداخت جدیدترین قسط مستمری بهزیستی؛ دستانی گرم در ماه اردیبهشت – مجله تصویر زندگی

مستمری اردیبهشت ماه مددجویان سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۳ همچون ماه گذشته توسط سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شد.

به گزارش گروه اخبار بهزیستی تصویر زندگی، علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل بیان داشت: بنا بر هماهنگی صورت‌گرفته و در عمل به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مستمری اردیبشهت ماه سال جاری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی، همچون ماه گذشته توسط سازمان هدفمندی یارانه ها امروز به حساب آنها واریز شد.

مبلغ مستمری بهزیستی در سال ۱۴۰۳ با توجه به تعداد اعضای خانوار به شرح زیر می باشد:

برای خانوار یک نفره ۹۹۳۷۲۰ تومانخانوار دو نفره ۱۴۱۹۶۰۰ تومانخانوار سه نفره ۱۹۸۷۴۴۰ تومانخانوار چهار نفره ۲۵۵۵۲۸۰ تومانخانوار ۵ نفر و بیشتر ۳۱۲۳۱۲۰ تومان

لازم به ذکر است تا پیش از شروع سال جاری و در سنوات گذشته مستمری مددجویان از طریق سازمان بهزیستی واریز می شد، ولی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر واریز به حساب ذینفع نهایی از فروردین ماه واریز مستمری به حساب مددجویان عزیز از طریق سازمان هدفمندی صورت می گیرد.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!