فانی لند‌

چه میزان حقوق و مزایا بازنشستگان را در سال 1403 در انتظار است؟

به گزارش سلام نو، براساس مصوبه هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان امروز در هیات دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان تعیین شد.

مبنای محاسبات انجام شده بر حسب حقوق پایه (مبلغ مستمری) مندرج در ردیف اول فیش حقوقی افراد است.

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!