فانی لند‌

چه کسی عنان حکومت ایران را به دست گرفته است؟ کشف هویت رئیس جمهور جدید!

بدنبال حادثه سقوط هلیکوپتر حامل رئیس جمهور و همراهانش، اکنون بحث بر سر این است که چه کسی رئیس جمهور جدید خواهد بود. در صورت استعفاء یا برکناری یا درگذشت رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، «معاون اول رئیس جمهور اختیارات و مسئولیت‌های وی را تا پایان دوره برعهده می‌گیرد.

در صورت درگذشت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

در صورت درگذشت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی شود و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد رهبر فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.

معاون اول ابراهیم رئیسی چه کسی است؟

محمد مخبر دزفولی متولد ۴ تیر ۱۳۳۴، سیاستمدار و مدیر اجرایی ایرانی است که از سال ۱۴۰۰ در دولت سیزدهم به‌عنوان هفتمین معاون اول رئیس‌جمهور ایران مشغول به کار است. او همچنین از سال ۱۴۰۱، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

او پیش از این ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، معاونت بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا و معاونت استانداری خوزستان را بر عهده داشته‌است.

محمد مخبر همچنین پیش از فعالیت در بنیاد مستضعفان، در سِمت معاون اجرایی و مدیر عامل شرکت مخابرات خوزستان و مدیر عامل شرکت مخابرات دزفول مشغول بوده‌است.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!