فانی لند‌

کشف حقایق زندگی زناشویی: تست روانشناسی دقیق با پاسخ‌های کامل

نمناک نوشت: تست روانشناسی زناشویی به شما کمک می کند تا میزان رضایت از زندگی مشترک خود را بدانید و برای تقویت و بهبود ارتباط زناشویی تان تلاش کنید.

تست روانشناسی وضعیت زندگی زناشویی

اکثر ازدواج ها با روابط عاشقانه آغاز می شوند و زوجین در تمام طول زندگی مشترک دوست دارند ، شور و التهاب روزهای نخستین آغاز زندگی شان را حفظ کنند اما ماهیت ارتباط در طول زمان تغییر می کند و اجازه نمی دهد که در طول زندگی زن و شوهر بتوانند همانند روزهای اول زندگی کنند.

برای داشتن یک زندگی مشترک خوب و به وجود آوردن محیطی شاد و سالم برای زندگی در کنار اعضای خانواده ، برنامه ریزی برای فرزندان و فراهم کردن امکانات لازم برای فرزندان ، مشخص کردن نقش ها و مسئولیت های مختلف در زندگی مشترک لازم است.

تستی که در این بخش آورده ایم ، شامل سوالاتی است که درباره جنبه های مختلف زندگی شما می باشد و معتبرترین تست روانشناسی در خصوص زندگی مشترک است پس با دقت آن را انجام دهید و سعی کنید از پاسخ به مورد ” نه موافق و نه مخالف” خودداری کنید و فقط در صورتی که واقعا در موافق بودن و مخالف بودن شک دارید ، این گزینه را بزنید.

پرسشنامه تست روانشناسی زناشویی

1. تصور می کنم همسرم برای تفریح و گذراندن اوقات بیکاری خود همراه با من فرصت یا توان کافی داشته باشد؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

2. ما به دنبال یافتن راه هایی هستیم تا از آن طریق بتوانیم روابط در زندگی مشترک را بهبود دهیم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

3. به نظر می رسد که بچه ها علت اصلی مشکلات در روابط ما نیستند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

4. از اینکه وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم لذت میبرم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

5. من و همسرم درباره آموخته های مذهبی توافق داریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

6. همسرم مستبد نیست؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

7. باور کردن تمام حرف های همسرم برایم مشکل نیست؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

8. هیچگاه فکر نمی کنم کشمکش های بین من و همسرم ادامه داشته باشد و مطمئنم پایان خواهد یافت؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

9. از اینکه همسرم علائق و سرگرمی های شخصی کافی ندارد نگران نیستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

10. هنگام صحبت راجع به مسائل زندگی مشترک با همسرم کاملاً احساس راحتی می کنم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

11. از زمانی که صاحب فرزند شده ایم به عنوان یک زوج برای با هم بودن وقت کافی داریم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

12. همسرم بیش از حد وقتش را با دوستان و اقوام نمی گذراند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

13. من و همسرم به خاطر اعتقادات مذهبی مان احساس محدودیت نمی کنیم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

14. من و همسرم یکدیگر را کاملاً درک می کنیم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

15. همسرم خلق و خوی من را کاملاً درک می کند و با آن سازگاری دارد؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

16. هرگز حتی برای یک لحظه از زندگی با همسرم تاسف نخورده ام؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

17. از ویژگی های شخصیتی و عادات همسرم راضی هستم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

18. از اینکه در زندگی مشترکمان مسئولیت های خود را به خوبی ایفا می کنیم ، خوشحالیم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

19. رابطه ام با همسرم رضایت بخش است و احساس می کنم که او من را درک می کند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

20. از نحوه تصمیم گیری در مورد چگونگی حل و فصل اختلافات بسیار خشنود هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

21. از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیری های مربوط به آن راضی هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

22. از نحوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

23. از نحوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم به عنوان والدین راضی هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

24. همسرم همیشه قابل اطمینان است؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

25. همسرم هیچ گاه حرف هایی نمی زند که باعث تحقیر من شود؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

26. هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم او مرا درک می کند؟

ث ) کاملاً موافقم

23. از نحوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم به عنوان والدین راضی هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

24. همسرم همیشه قابل اطمینان است؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

25. همسرم هیچ گاه حرف هایی نمی زند که باعث تحقیر من شود؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

26. هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم او مرا درک می کند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

27. در تصمیم گیری های مالی مشکل نداریم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

28. تا زمانی که همسرم کنارم نباشد ، به من خوش نمی گذرد؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

29. از اینکه همسرم رابطه زناشویی را به صورت غیرمنصفانه قبول یا رد کند ناراحت نمی شوم ؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

30. راجع به این که چه اندازه باید به فرزندانمان برسیم اختلاف نظر نداریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

31. من احساس می کنم والدینمان مشکلاتی را در زندگی مشترک ما به وجود نمی آورند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

32. من و همسرم در این که چگونه به اعتقادات مذهبی مان ، عمل کنیم اختلاف نظر نداریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

33. همسرم هیچ وقت کله شق نیست؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

34. هیچ وقت نمی ترسم که نیازهای خود را از همسرم درخواست کنم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

35. گاهی اوقات درباره مسائل جزئی جر و بحث های زیادی داریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

36. از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس اندازمان بسیار راضی هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

37. به نظر می رسد من و همسرم به مهمانی ها و فعالیتی اجتماعی یکسانی علاقه مند باشیم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

38. از میزان ابراز عشق و محبت از سوی همسرم راضی هستم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

39. من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندان مان توافق داریم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

40. ما به قدر کافی با دوستان اقواممان وقت صرف می کنیم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

41.من معتقدم که در زندگی مشترک خود دچار اختلاف عقیده ای نیستیم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

42.دیر آمدن همسرم به منزل مرا آزار نمی دهد؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

43. همسرم همیشه مایل است مرا شریک احساسش کند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

44. از درگیری با همسرم اجتناب می کنم؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

45. من و همسرم هر دو از بدی های اصلی یکدیگر مطلع ایم و در نتیجه آنها برای ما مشکل جدی به شمار نمی آیند؟

الف ) کاملاً مخالفم

ب ) مخالفم

پ) نه موافق نه مخالف

ت ) موافقم

ث ) کاملاً موافقم

نحوه نمره دادن به این آزمون:

کاملاً مخالفم………… 1 امتیار

مخالفم…………….. 2 امتیاز

نه موافق نه مخالف…… 3 امتیاز

موافقم……………. 4 امتیاز

کاملاً موافقم……….. 5 امتیاز

اینگونه نمرات خود را تفسیر کنید

نمره های کمتر از 30

اگر این نمره را دریافت کرده اید باید بدانید که متاسفانه شما و همسرتان از زندگی مشترک خود راضی نیستید.

نمره های 30 تا 40

نمره 30 تا 40 نیز عدم رضایت از زندگی مشترک است.

40 تا 60

این نمره نشانگر رضایت نسبی و متوسط از روابط بین همسران است.

نمره های 60 تا 70

این نمره نشان دهنده رضایت زیاد همسران از روابط بین زوجین است.

نمره های بالاتر از 70

اگر این نمره را دریافت کرده اید ، شما و همسرتان از زندگی مشترکتان راضی هستید.

مهارت های زندگی مشترک را بیاموزید

در مطالب قبلی بخش سبک زندگی نمناک گفتیم که پایین بودن رضایت از زندگی مشترک موجب آسیب به فرزندان از لحاظ روانی می شود. تنش و نارضایتی در خانواده به طور مستقیم بر فرزندان تاثیرگذار است و در آینده عواقب غیرقابل جبرانی مانند تنش عصبی را در پی دارد. اگر رفتار خانواده و زوجین آسیب زننده باشد، عواقب غیر قابل جبرانی دارد. فرزندان خانواده های دچار تنش ممکن است در آینده با همسر خود نیز دچار مشکل شوند.

هیچ نهادی به میزان خانواده اهمیت ندارد و تاثیرگذار نیست . اگر کانون خانواده آرامش بخش باشد، در آن می توان به آرامش رسید و فشارهای کاری و روانی بیرون از منزل را مدیریت کرد.

خوشبختی و رضایت از زندگی مشترک، آموختنی است ، برای آموختن این مهارت ها می توان از متخصص روان، روانشناس و مشاور خانواده کمک گرفت . زوجین با مهارت آموزی بهتر می توانند یکدیگر را درک کنند، استرس و تنش را در خانواده کاهش دهند.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!