فانی لند‌

گالری آسفالت: جشنواره نقاشی‌های خیابانی در قلب شهر + گالری عکس

امسال موزه هنر Long Beach در ایالات متحده میزبان نقاشان خیابانی بود. در یک پروژه با نام “شور و نشاط و ذوق” این هنرمندان روی دیوارهای این موزه نقاشی کشیدند.

 

امسال موزه هنر Long Beach در ایالات متحده میزبان هنرمندان خیابانی بود. در یک پروژه با نام “شور و نشاط و ذوق” این هنرمندان بر روی دیوار های این موزه نقاشی کشیدند تا آثار خود را علاوه بر خیابان ها در نمایشگاهی معتبر تر هم به نمایش بگذارند.

 

در ادامه بخشی از آثار این هنرمندان را می بینیم

آثار نقاشان خیابانی در موزه هنر Long Beach ایالات متحده

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

آثار نقاشان خیابانی در موزه هنر Long Beach ایالات متحده

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

آثار نقاشان خیابانی در موزه هنر Long Beach ایالات متحده

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

آثار نقاشان خیابانی در موزه هنر Long Beach ایالات متحده

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

نقاشی هنرمندان خیابان بر روی دیوارهای موزه هنر امریکا

آثار نقاشان خیابانی در موزه هنر Long Beach ایالات متحده

برچسب ها

,

مطالب مشابه را ببینید!