فانی لند‌

گنجینه‌ای از زیبایی و تاریخ: مهر و امضای قاجاریان در تحول زمان

ساعدنیوز نوشت: قریب ۱۰۰ سال از انقراض سلسلۀ قاجار و بیش از آن از پایان سلطنت ۶ پادشاه قبل از سلطان احمد شاه می‌گذرد اما هم‌چنان موضوع تحقیقات تاریخی‌اند. 

راضیه میرزاحیدری

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!