فانی لند‌

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳: انجام تفال به حافظ با طهارت در آب زلال – یک سنت باستانی در روز نو!

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.

به آب روشن می‌عارفی طهارت کرد
علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

همین که ساغر زرین خور نهان گردید
هلال عید به دور قدح اشارت کرد

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد
به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز
به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد

دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب
چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

اگر امام جماعت طلب کند امروز
خبر دهید که حافظ به می‌طهارت کرد

شرح لغت: حلقه زلف: چنبرگیشو، تشبیه صریح.

تفسیر عرفانی:‌

۱- حضرت حافظ در بیت چهارم می‌فرماید:

دل به بهای جان از پیچ و تاب گیسویش، خریدار بلا و آشوب شد. نمی‌دانم چه بهره‌ای برد که این معامله را کرد.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- از ناله و تردید دست بردارید. همین هفته به یکی از مشاهد متبرکه بروید و دعا و نذر خود را ادا کنیدکه گشایش بسیار حاصل می‌شود. سوره مبارکه طه از آیه ۹۵ تا ۷۰ را با حضور قلب و معنی بخوانید که بسیار کارساز خواهد بود.

تعبیر غزل:

در زندگی گذشته خود ندانم کاری‌های بسیاری کرده‌ای که اکنون که به گذشته نگاه می‌کنی حتی خودت هم علت کارهایت را نمی‌فهمی. درست است که تاکنون هیچ سودی از عمر نبرده ای، ولی اکنون که خداوند فرصت دیگری در اختیارت قرار داده با توکل به او و از سر صدق نیت از نو شروع کن که گذشته ات نیز جبران خواهد شد.

برچسب ها

مطالب مشابه را ببینید!